Hvorfor købe en vaskeriydelse?

Vælger man som virksomhed selv at indkøbe arbejdstøj til sine medarbejdere, er det vigtigt, at være opmærksom på, at denne opgave omfatter væsentligt mere end blot indkøbet af tøjet.

Der skal sættes personaletid af til at finde den bedste leverandør og de bedste indkøbspriser. Når dette er på plads, skal alle størrelser til medarbejdere samles og tøjet skal hjem. Efterfølgende skal der sættes personaletid af til at administrere nye medarbejdere, der også skal købes tøj hjem til.

Ét er den tidsmæssige del af selv at administrere arbejdstøj, en anden og absolut ikke uvæsentlig faktor, er den økonomiske side af denne opgave. Investeringer i arbejdstøj kan være store alt efter, hvor meget tøj medarbejderne skal have til rådighed og hvor stor udskiftning der er i medarbejdergruppen. Alt efter hvilken procedure der ligger for at aflevere arbejdstøj ved ophør af ansættelse, kan egen administration af arbejdstøj også medføre behov for lager til nyt og/eller afleveret tøj.

Dertil kommer også at arbejdstøj ind i mellem skal repareres. Når der er tale om eget tøj, er det ofte medarbejderen selv, der skal sørge for reparationerne. Resultatet bliver derfor ofte medarbejdere, der ikke er præsentable, enten fordi tøjet ikke er repareret, eller også fordi, der er foretaget dårlige reparationer.

Vælger I at indgå en serviceaftale med Vraa dampvaskeri, påtager vi os langt de fleste administrative opgaver og ikke mindst hele investeringen. Derved kommer Jeres omkostninger til arbejdstøj i faste rammer og det daglige tidsforbrug til denne opgave bliver minimal. Inklusiv i vores serviceydelser er også, at medarbejdere altid kan få skiftet størrelse på deres arbejdstøj, hvis der bliver behov for det.

Med chip i hvert eneste stykker tøj, vil medarbejderne opleve, at de har deres "eget" arbejdstøj, der cirkulerer mellem vaskeriet og arbejdspladsen.

Vi samarbejder med

/ / / / / /

Vi leverer vores løsninger til en bred vifte af brancher over hele landet.